Saturday, 1 April 2023

เตรียมพร้อมไว้ก่อน ขึ้นเงินลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ที่ไหนได้บ้าง

02 Oct 2022
119

เตรียมพร้อมไว้ก่อน ขึ้นเงินลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ที่ไหนได้บ้าง

เตรียมพร้อมไว้ก่อน อัปเดตล่าสุด 2565 ขึ้นเงินลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 รางวัลใหญ่ และรางวัลอื่นๆ ได้ที่ไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เรียกว่าเป็นความหวังของคนค่อนประเทศ สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล เดือนละ 2 งวด ซึ่ง “ความหวัง” ของคนถูกสลาก ก็อยากถูกรางวัลใหญ่สักครั้ง แต่หากใครแต้มบุญน้อย ก็ขอให้ถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ก็ยังดี

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลต่างๆ เรารวบรวมสถานที่ขึ้นเงินมาให้ จะได้เตรียมตัวถูก ว่าควรจะตรงดิ่งไปที่ไหน

สำหรับผู้ที่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถนำสลากฯ ไปขึ้นเงินได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

กองสลาก สนามบินน้ำ

การขึ้นเงินลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ หรือ “รางวัลที่ 1” ที่กองสลาก สนามบินน้ำ ตั้งอยู่เลขที่ 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โดยเจ้าหน้าที่กองสลาก จะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ในทุกวันทำการ โดยบริการต่อเนื่องไม่หยุดพักกลางวัน

สำหรับขั้นตอนการจองคิวกองสลากออนไลน์

จองคิวล่วงหน้า 1 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.glo.or.th/pay-queue/condition หากต้องการแก้ไขข้อมูล ต้องทำให้เรียบร้อยก่อนเดินทางมา
1 คน ขึ้นเงินได้ไม่เกิน 100 ฉบับ
ช่วงเช้าให้บริการขึ้นเงินลอตเตอรี่ 45,000 ฉบับ ตั้งแต่เวลา 07.30-12.00 น. และช่วงบ่ายให้บริการ 20,000 ฉบับ ตั้งแต่เวลา 12.01-14.00 น. รวม 65,000 ฉบับต่อวัน
ในวันที่มาเข้ารับบริการต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ เพื่อยืนยันตัวตนด้วย
ทั้งนี้ ผู้ขอรับเงินรางวัลต้องมาตามเวลาที่จองคิวออนไลน์ไว้ มิฉะนั้นจะถือว่าเสียสิทธิ์การจองคิวออนไลน์ โดยเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะพิจารณายกเลิกการให้บริการ และให้ผู้ขอรับเงินรางวัล จองคิวออนไลน์ใหม่ เช่น มีเอกสารไม่ครบถ้วน และจะให้บริการเฉพาะบุคคลที่มีชื่อตรงตามที่จองคิวและหลักฐานการขอรับเงินรางวัล ไม่สามารถมอบอำนาจหรือผู้อื่นมาใช้บริการแทนได้ ยกเว้นผู้รับซื้อรางวัลที่มีหมายเลขประจำตัว สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำการแทนได้

ธนาคารกรุงไทย

ผู้ที่ถูกรางวัลสลากของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 ธนาคารจ่ายเงินรางวัลเฉพาะงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเพียงงวดเดียวเท่านั้นนับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัล ในงวดนั้นไปจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป

กรณียอดเงินรวม ไม่เกิน 20,000 บาท สามารถเลือกรับเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัญชีต่างธนาคาร

กรณียอดเงินรวมมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัญชีต่างธนาคาร

กรณีเงินรางวัลรวมเกิน 100,000 บาท สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

สามารถขึ้นเงินได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย ยกเว้น จุดบริการ

หากถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล ค่าธรรมเนียม จะเรียกเก็บจากผู้มาขึ้นเงินรางวัล เพียงร้อยละ 1 ของมูลค่ารางวัล (ไม่รวมค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่ผู้ถูกรางวัลต้องชำระตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)

แต่ถ้าเป็นสลากการกุศล หักค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินรางวัล (ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ที่ผู้ถูกรางวัลต้องชำระตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)

โดยเอกสารประกอบการขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้แก่
– บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น (บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ และไม่รับมอบอำนาจ)
– สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากการกุศล ฉบับจริงเท่านั้น

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ
– ผู้มาใช้บริการ ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป